Utred Sveriges deltagande i utomrättsligt dödande, gp.se

Lars-Gunnar Liljestrand

Genèvekonventionen om skydd för krigens offer fyllde 70 år den 12 augusti. I ett uttalande från regeringen känner man oro för att regelverket i många fall inte efterlevs i praktiken. Regeringen vill i framtiden lägga fokus på att ”integrera ett genusperspektiv”.

Tydligen väljer man att inte ta upp de stora brotten mot humanitär rätt som sker under stormakternas interventionskrig. Bland annat har Wikileaks visat på omfattande övergrepp mot civila i USA:s krig i Irak och Afghanistan. […]

Sverige går inte fritt från misstankar om att ha deltagit i utomrättsligt dödande. Under den tid vi deltagit i kriget i Afghanistan har det framkommit att svenska styrkor genomfört targeted killings (skriftligt svar på fråga från Föreningen Afghanistansolidaritet 24 augusti 2015 från försvarsmaktens armétaktiska stab av överste Laura Swaan– Wrede). […]

Misstankarna om svensk medverkan i utomrättsligt dödande har aldrig granskats. Regeringens utredning om Sveriges deltagande i kriget i Afghanistan mellan 2002 och 2014 berörde inte eventuella brott mot humanitär rätt.

Sverige deltog också med Jas-plan i det likaledes Nato-ledda kriget mot Libyen 2011. Jas-planen medverkade med spaningsuppgifter för bombmål i en stor del av attackerna. Läs artikel