Regeringsbeslut om svenskt deltagande i EU-styrka, regeringen.se

Regeringen beslutade den 11 april att ge Försvarsmakten i uppdrag att förbereda ett svenskt deltagande i en EU-stridsgrupp ledd av Tyskland som ska stå i beredskap under andra halvåret 2020.

Det svenska bidraget kommer att bestå av en enhet med CBRN-förmåga, det vill säga specialiserade på detektering, identifiering och sanering av kemiska, biologiska och radioaktiva stridsmedel.[…]

Sverige lägger stor vikt vid att stärka både den civila och militära krishanteringsförmågan inom EU och vill förstärka EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. I december 2017 skapades ett ramverk för samarbetet i EU – Pesco som Sverige deltar i. Sverige vill se ett inkluderande och mellanstatligt Pesco som också stärker EU:s sammanhållning. Det är också viktigt att Pesco leder till en ökad operativ förmåga och bidrar till att Europa kan ta ett större samlat ansvar för sin egen säkerhet.Läs pressmeddelande