Regeringens stöd till Syriens nationella armé, riksdagen.se

Skriftlig fråga från Markus Wiechel (SD).

[…] Det är illa nog att regeringen står handfallen när i huvudsak kurdiska hjältar tillåts slaktas av Turkiet och att det tagit så lång tid innan man slutligen övervägde exempelvis ett vapenembargo. Än värre är att regeringen tillsammans med sju av åtta partier i riksdagen röstade för rådslutsatser som uttrycker stöd till såväl förövarna (den så kallade Syriska nationella armén, SNA) som offren (Syriens demokratiska styrkor, SDF).

SNA är en hårdför islamistisk rebellallians som bildades av den syriska interimsregeringen, som är den gruppering som EU-kretsen och övriga partier ställt sig bakom genom rådslutsatserna. Redan i samband med den turkiska invasionen av Afrin, när den här frågan behandlades, ifrågasatte vi regeringens och övriga partiers ställningstagande, dock med föga resultat. Bara Sverigedemokraterna röstade emot rådslutsatserna, och vi tydliggjorde i stället vår hållning om ett kompakt stöd till SDF och ett avståndstagande från Turkiet med allierade jihadister. Okunskapen inom Regeringskansliet om vad som sker i Syrien är med andra ord ett faktum.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser regeringen och ministern att ändra sitt positiva ställningstagande gentemot den så kallade syriska interimsregeringen mot bakgrund av deras roll i ockupationen av Afrin och Rojava? Läs skriftliga frågan