Granskning av Sveriges Syrienbistånd, riksdagen.se

Skriftlig fråga av Markus Wiechel (SD).

[…] Exempelvis har BBC Panorama sänt dokumentären Jihadis You Pay For, vilket kom att dra igång en diskussion i Storbritannien då jihadister i den så kallade Fria syriska polisen finansierats av länder som Storbritannien, Nederländerna och USA. Officerare inom denna polis hade handplockats av terrorgruppen Jabhat al-Nusra, vilket också märktes då de verkställde sharialagstiftning. Exempelvis kunde poliser synas närvarande vid stening av kvinnor, och europeiska pengar som skulle ha gått till denna shariapolis hamnade i stället hos väpnade terrorgrupper.

Starka kopplingar mellan den rebellvänliga organisationen Vita Hjälmarna och syriska jihadister har också avslöjats, där volontärer för Vita Hjälmarna i flera fall också varit aktiva i olika salafistgrupper.

Efter att dagligen ha granskat Syrienkriget sedan starten 2011 är det som framkommit ingenting nytt. I flera år har undertecknad ifrågasatt hur lättvindigt svenskt bistånd kanaliseras ut till grupper trots bristfällig kunskap om vilka dessa grupper är. Det är tydligt att det saknas ett kritiskt förhållningssätt inom Regeringskansliet, vilket också framgår vid en enkel titt på de handlingar som finns att tillgå rörande detta bistånd.

Mot bakgrund av att statsminister Stefan Löfven aviserat ambitionen att göra det straffbart att ha samröre med en terroristorganisation blir det hela än viktigare då svenska skattemedel kan ha gått till just terroristorganisationer.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Avser regeringen och statsrådet att granska Sveriges stöd till den syriska oppositionen och vilka följder detta stöd har medfört för människorna i Syrien, för att sedan frysa svenska utbetalningar? Läs skriftliga frågan