Regeringens program för Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018

Sverige tar från årsskiftet plats i FN:s säkerhetsråd. Det program för medlemskapet som regeringen tagit fram är oroande.

I programmet sägs det att det ligger i Sveriges intresse att slå vakt om den internationella ordning där FN och dess säkerhetsråd är kärnan. Folkrätten och FN-stadgan lyfts fram. Allt detta är bra.

Men intentionerna i programmet är på flera punkter inte bara naiva och orealistiska, utan direkt illavarslande.

Om det för Sveriges anslutning till FN helt avgörande vetot i säkerhetsrådet sägs det i programmet:

“Vetoanvändningen måste begränsas – särskilt vid situationer av massövergrepp som Syrien – och på sikt helt avskaffas. Sverige stödjer och deltar i initiativ för att begränsa användandet av vetot, särskilt i fall där risk för folkmord, brott mot mänskligheten eller krigsbrott föreligger.”

Den ambitionen är ytterst farlig. En begränsning av och ett avskaffande av vetorätten skulle riskera att underminera hela FN-systemet. FN skulle kunna kastas in på ena sidan i stormakternas kontinuerliga och allt mer upptrappade konflikter, och riskera att bli en organisation för krig, inte fred. Medlemsstaterna skulle kunna tvingas in i sådana konflikter.

En sådan utveckling kan inte ligga i Sveriges intresse!

 

Läs programmet här

Läs också artikeln på sajten om vetot här