Regeringen: Vi fördjupar det nordiska försvarssamarbetet

KOMMENTAR FRÅN UTGIVARNA:  De nordiska försvarsministrarna har enats om ett utvidgat försvarssamarbete. I en gemensam artikel tar ministrarna upp utbyte av information, övningsverksamhet, samordning inför internationella operationer samt industrisamverkan. Inget av detta är egentligen nytt. Udden är klart riktad mot Ryssland. Samarbetet ska enligt ministrarna ses som ett komplement till samarbetet i EU och Nato för ökad säkerhet i regionen. Ambitionen anges vara att öka förutsägbarhet, bidra till fredlig utveckling och undvika militära incidenter och konflikter. Genom kvalificerade övningar vill man säkerställa att även andra länder och organisationer är väl förtrogna med de nordiska staternas närområde, något som enligt artikeln ska demonstreras genom Natos högprofilövning i Norge 2018. Det tilltänkta samarbetet får utvärderas konkret. I vad mån bidrar det till att stärka Sveriges säkerhetspolitiska läge, Sveriges försvarsförmåga samt stabiliteten i norra Europa?

KOMMENTAR AV BL A ALLAN WIDMAN (fp): – Norge och Danmark är som medlemmar i Nato i första hand hänvisade till Nato när det handlar om försvaret av Natoländernas territorium. Och när det gäller Finland så har regeringen varit tydlig med att det inte heller är någon försvarsallians. Det är i första hand ett fredstida samarbete.Läs kommentarer.