Natos snabbstyrka sätts på prov, dn.se 7 april

KOMMENTAR FRÅN UTGIVARNA: Nato har sedan 2004 en ”reaktionsstyrka” (NATO Response Force, NRF). Den består bl a av en insatsstyrka med hög beredskap (Immediate Response Force, IRF). En särskild snabbinsatsstyrka (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF) har etablerats till följd av beslut på Natos toppmöte i Wales i höstas. Denna ”antiryska” styrka har nu börjat öva och i juni genomförs övningar i Polen. Styrkan ska dock inte permanent baseras i den östra delen av alliansen. Sverige har ingen anknytning till denna styrka och deltar inte i dess övningar.

GIVARNA: