Regeringen beredd på tiomiljardersnota i jaktplansanskaffningen, svenska.yle.fi

Anskaffningen av Finlands nya jaktplan avancerar. Senare i höst inleds den andra offertrundan, då Försvarsmakten ber de fem konkurrerande plantillverkarna om att precisera sina tidigare offerter.

– Vi går nu in i ett mer krävande skede, där vi förhandlar noggrannare med varje tillverkare om hurdana helhetslösningar de kan erbjuda oss, säger programdirektör Lauri Puranen vid Försvarsministeriet.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott diskuterade jaktplansanskaffningen förra veckan och gav grönt ljus för projektet att fortsätta. Puranen är nöjd med beskedet. […]

De ursprungliga offerterna gällde 64 nya plan, enligt flygvapnets önskemål. Antalet nya plan kan ändå vara större eller mindre än 64, beroende på helheten och om tillverkarna anser det motiverat. Budgeten för det så kallade HX-projektet är oförändrad. Det sammanlagda inköpspriset för planen, med alla tillhörande data- och vapensystem samt andra element, är högst tio miljarder euro. Det allt svagare konjunkturläget verkar inte ha gjort ministrarna betänksamma.

– Vi behöver ett trovärdigt försvar, oberoende av det ekonomiska läget. Det är nödvändigt att se till att vi får sådana plan som till alla delar kan ersätta de plan vi har idag och som svarar mot framtidens behov, säger SFP:s partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson. Läs artikel