Regeringen bekymrad över Iran

Utgivarna

Inför helgens möte mellan EUs utrikesministrar skriver regeringen om Sveriges hållning till Iran. Regeringen är bekymrad:

”Regeringen är bekymrad över Irans roll i regionen, landets missilprogram samt anser att situationen för mänskliga rättigheter i Iran är mycket svår. Regeringen anser samtidigt att dessa frågor bör hanteras separat från JCPOA. Regeringen efterfrågar därför en långsiktig och bred europeisk strategi avseende relationen till Iran.”

Det är en märklig policy. Sverige skall ha korrekta mellanstatliga förbindelser med Iran ( liksom alla andra stater som vi erkänner). Det innebär att vi respekterar andra länders suveränitet och nationella oberoende. Om en stat med militär makt angriper en annan så kan vi komma att medverka i kollektivt självförsvar för den angripna staten enligt FN-stadgan. Men Sverige skall inte agera för att EU skapar någon plan att allmänt verka mot Iran ( och inte heller mot någon annan stat). Det vore att vi som en liten alliansfri stat spelar med i stormaktspelet. Det är inte ett svenskt intresse.