Regeringen avvisade Natos varning om kärnvapenstopp, svd.se

S-MP-regeringen avvisade i somras varningar från tunga Natoländer om att skriva under FN-avtalet om kärnvapenstopp. SvD har tagit del av UD-handlingar som visar att ”enligt svensk uppfattning” skulle varken ”partnerskapet med Nato” eller ”bilaterala säkerhets- och försvarssamarbeten” påverkas av ett svenskt undertecknande…

Redan i december 2016, när det stod klart att Sverige skulle delta i förhandlingarna i New York, upprättades en handling om ”Delegationens kommentarer” till UD angående ”Natos syn på den FN-ledda förhandlingarna om ett kärnvapenförbud”…

Enligt dokumentet redogjorde den svenska sidan för ”de centrala motiv som låg till grund för den svenska hållningen”, och att det finns ”en tradition av engagemang i nedrustningsfrågor”. Sammanfattningen var att ”Sverige deltog i förhandlingarna i god tro och att ”ytterst avgör regering och riksdag frågan om en eventuell anslutning till konventionen”.

Ändå kvarstod kritiken och det framfördes också varningar för följderna av det svenska agerandet.

Med anledning av detta får då den svenska Natodelegationen i uppgift av UD i Stockholm att ”uppsöka dessa delegationer igen” och avvisa invändningarna. Som underlag bifogades ”talepunkter att framföra” med slutsatsen att ”enligt svensk uppfattning” skulle partnerskapet med Nato inte påverkas om konventionen skrevs under.

”Kärnvapen utgör en del av Natos doktrin och ses av Nato som den yttersta garanten för den kollektiva säkerheten (artikel 5.) Alliansens kärnvapendoktrin omfattar inte icke medlemmar. En eventuell svensk anslutning till konventionen bör enligt vår uppfattning inte påverka vårt partnerskap”.

.Läs artikel