Kontroll på Sveriges territorium dygnet runt, året runt, forsvarsmakten.se

Svensk kontroll av våra gränser i luften sker genom den så kallade incidentberedskapen. Detta har pågått sedan 1952 dygnet runt, året runt…

Oavsett tid på dygnet kontrolleras våra territorialgränser med ett vakande öga. Vårt territorium är Sveriges landyta och 22 kilometer ut i vattnet. Överallt i landet har vi strategiskt utplacerade radarstationer som ständigt uppdaterar luft- och sjölägesbilden. Det handlar om att identifiera de luftfarkoster som ligger utanför och i närheten av vårt område.

Vid behov skickar Försvarsmakten upp stridsflygplan Jas 39 Gripen för att identifiera främmande luftfarkoster. Det händer även att man ibland tvingas avvisa dem om de kommit in i svenskt luftrum utan tillstånd. Läs pressmeddelande