Rapport: Frankrike bär ansvar för folkmord, hbl.fi

Frankrike bär ett ”överväldigande” ansvar för folkmordet i Rwanda 1994, och stod ”blint” inför förberedelserna av det. Men det finns inga bevis för att Frankrike var delaktigt i massakrerna. Det konstaterar en fransk kommission som utrett folkmordet.

Uppskattningsvis 800 000 människor dödades i Rwanda våren 1994. Folkmordet drevs på av extremnationalister från majoritetsfolket hutu. De flesta offren tillhörde minoritetsfolket tutsi, men även hutuer som sågs som medlöpare mördades.

Rwanda har anklagat Frankrike för att skydda krigsförbrytare och för att tidigare ha beväpnat den dåvarande huturegimen. Läs artikel