Övning med amerikanskt bombflyg stärker försvarsförmågan, forsvarsmakten.se

Under de senaste veckorna har Flygvapnet med stödjande markförband övat tillsammans med det amerikanska bombflyget. […]

Sveriges säkerhetspolitiska linje innebär att vi bygger säkerhet i samarbete med andra där USA är en viktig samarbetspartner, därför har USA bjudits in till denna övning. Liknande övningar har genomförts under flera år och denna typ av övningsverksamhet utgör en del av försvarssamarbetet.

– Vi har med Jas 39 Gripen eskorterat amerikanska B1-B Lancer i svenskt luftrum och genomfört gemensam markmålsbekämpning med mycket goda resultat, säger flygvapenchefen och övningsledaren Carl-Johan Edström.

Övningsmomenten har genomförs både simulerat och med övningsammunition vid ett av Försvarsmaktens övningsfält. Vid dessa tillfällen deltog även markförband med Joint Terminal Attack Controller, JTAC, som är en viktig del i att kunna leda flyget till målen. Flygvapnets uppgift har varit att säkra luftrummet och att eskortera de amerikanska bombflygen. Läs pressmeddelande