Rådet för utrikesfrågor (handel) i Bryssel den 21 november 2019, regeringen.se

Kommenterad dagordning Diskussionens innehåll:

Kommissionen kommer att informera om läget i diskussionerna gällande modernisering av världshandelsorganisationen (WTO) samt om förberedelserna av WTO:s tolfte ministerkonferens i NurSultan i juni 2020. USA:s blockering av nya skiljepersoner till WTO:s överprövningsorgan innebär att det från och med den 10 december riskerar att stå utan tillräckligt antal skiljepersoner för att fungera. Därmed äventyras hela WTO:s tvistlösningssystem. EU-kommissionen arbetar tillsammans med Nya Zeelands WTO-ambassadör, som utsetts för att underlätta processen, för att finna en väg framåt. Vid rådsmötet väntas kommissionen informera om det pågående arbetet för att finna en lösning. Det pågår även förhandlingar inom ramen för WTO om bland annat inhemska regler för tjänster och fiskesubventioner. Dessutom inleddes plurilaterala förhandlingar om elektronisk handel under våren.

Förslag till svensk ståndpunkt: Regeringen värnar det multilaterala regelbaserade världshandelssystemet och en modernisering av WTO är av stor vikt för förtroendet för organisationen, inte minst mot bakgrund av pågående handelskonflikter och rådande protektionistiska strömningar. Problemet med blockeringen av överprövningsorganet är mycket oroväckande och behöver snarast finna en lösning. Regeringen verkar för att EU ska ha en fortsatt ledande roll i moderniseringsarbetet och stödjer de olika förslag som kommissionens har presenterat, inklusive avseende tvistlösningssystemet. EU bör även agera pådrivande och konstruktivt i pågående förhandlingar om t.ex. inhemska regleringar för tjänster, fiskesubventioner och elektronisk handel, med sikte på att uppnå resultat eller delresultat vid det kommande ministermötet i Nur-Sultan, Kazakstan, i juni 2020. Läs dokumentet