Propagandakriget mellan Nato och Ryssland, Lars-Gunnar Liljestrand kommenterar Katarina Tracz och Frivärld

I Göteborgs-Posten skriver Katarina Tracz en gästkrönika där hon tar uppgifter om ryska övningar till intäkt för att Sverige hotas militärt och att vi därför måste gå med i Nato. Det hon stödjer sig på har inte kommit från några sanningsvittnen.

Uppgifterna i Dagens Nyheter om flera ryska kränkningar av svenskt luftrum som Mikael Holmström gjorde till en alarmistisk artikel desavouerades i samma tidning med en faktaruta där det framgick att under 2014 kränktes svenskt luftrum tolv gånger, varav en gång av Ryssland och vidare: ”Hittills under 2015 har luftrummet kränkts nio gånger, ingen gång av ryskt flyg.”

Tracz hänvisar också till uppgifter från den amerikanska tanksmedjan Cepa som i en rapport uppgivit att Ryssland övat invasion mot Gotland. Rapporten är författad av den brittiske journalisten Ed Lucas som betraktas som en extrem figur också i sitt hemland. Cepa med säte i Washington D.C. beskrevs i de svenska tidningarna som ”fristående”.

Dock är den inte mera fristående än att dess rådgivande kommitté består av idel högermän från västvärlden, däribland Madeleine Albright, Anne Appelbaum, Carl Bildt, Zbiegnew Brzezinski. I svenska media blåstes rapporten upp medan man i vårt grannland Finland hade en nyktrare syn och tonade ned varje tal om hot och skärpt läge med anledning av skrämskotten från Cepa.(Läs Anders Björnssons artikel om Cepa på denna sajt).

Sveriges ÖB Sverker Göranson avfärdade helt kort rapporten med att ”den saknade vetenskaplig grund.”

De flesta seriösa bedömare, däribland Hans Blix och Sven Hirdman, menar att vad vi nu ser – med militära övningar och kraftigt ökat antal militära flyg i Österjöområdet – är en upptrappning från både öst och väst som inte primärt är riktad mot Sverige utan en följd av Ukrainakonflikten.

En viktig del i den här spänningsökningen är propagandakriget från bägge sidor. Ryska medier försöker föra ut bilden av att Nato är på offensiven. USA å sin sida använder olika medier och tankesmedjor som Cepa för att skapa en bild av ett aggressivt Ryssland, och på den sidan deltar Katarina Tracz och hennes tankesmedja Frivärld.

Katarina Tracz och Frivärld har under ett par år drivit en kampanj för närmande till Nato och pläderat för att svensk trupp under Nato skall fortsätta kriget i Afghanistan.

Den svenska hållningen mot kränkningar av vårt territorium måste vara att möta inkräktare från vilken sida de än kommer. Det var oroande att försvaret inte satte in verkanseld (som ordern IKFN föreskriver) mot den kränkande ubåten på svenskt inre vatten i november 2014. Likaså underlät försvaret att sätta in svenska jaktplan för att avvisa det amerikanska spaningsplan som den 18 juni 2014 flög in över Gotland för att undkomma ryska jaktplan.

Svensk alliansfrihet bygger på försvar av territoriet med alla till buds stående medel. Vi har allt intresse av att söka dämpa spänningarna i vårt närområde och inte delta i propagandakriget.

En nedkortad version av denna kommentar publicerades i Göteborgs-Posten den 22 juli.