Professor om USA:s angrepp mot Syrien: Folkrättsligt oacceptabelt, svenska.yle.fi

Professor i internationell rätt Martti Koskenniemi är orolig för de följder som USA:s angrepp mot en syrisk flygbas förra natten kan få. För att undvika eskalering borde USA och Ryssland hålla alla diplomatiska kanaler öppna.

– Man kan alltid attackera, men att förutspå vad motståndaren svarar med är betydligt svårare. USA bär nu ansvar för det här förloppet de satt i gång.

Så förklarar Koskenniemi sin reaktion till USA:s attack. Koskenniemi medger att folkrätten sällan fungerat bra för att förhindra våld i militära frågor, men påpekar ändå att president Trumps attack direkt strider mot FN-stadgan.

– Det är inte förenligt med FN-folkrätten. Enligt FN-stadgan har en enskild stat inte rätt att gå till angrepp på det här sättet. Folkrättsligt är angreppet oacceptabelt, hämnd hör inte till folkrätten.

President Trump har motiverat attacken med att den var en hämndaktion för den giftgasattack som den syriska regimen misstänks ha utfört tidigare i veckan.

Om det inte är försvarbart att angripa, hur borde problemet med al-Assads kemvapen tacklas?

– Det finns inte så mycket man kan göra åt saken. Man måste försöka förhandla. Obama agerade inte militärt, istället inrättade han en kommission och började förhandla om kemiska vapen för att kunna förhindra sådana här kemiska attacker. Det var en bättre politik eftersom det gjordes på diplomatisk och teknisk nivå. Det är vad man borde göra nu också.  Läs artikel