Professor: Föråldrat att tala om militärt vakuum på Åland, svenska.yle.fi

Den pågående diskussionen om Ålands demilitarisering riskerar att öka på spänningarna kring Östersjön, anser professorn i internationell rätt Martin Scheinin. Enligt Scheinin är Ålands demilitarisering en viktig fråga – både symboliskt och strategiskt.

– Ålands ställning i sig är ju en viktig fråga av historisk betydelse, av allmän politisk betydelse för Norden och till och med allmänt för internationell säkerhet är det ganska viktigt att det finns sådana arrangemang som Ålands demilitarisering. Inte bara i ett historiskt perspektiv utan också för stabiliteten i världen, säger Scheinin…

I debatten om Åland har riskerna med ett militärt vakuum lyfts fram som en anledning till att omvärderna Ålands ställning. Enligt Scheinin är oron över ett militärt vakuum emellertid förlegat:

– Om vi ser på nutidens konflikter så har det ganska liten betydelse att dessa öar finns. Militära hot är av global natur, de är ofta av icke-materiell natur där hot och spänning skapas via elektroniska metoder. Landsgränserna har naturligtvis en viss särställning, men språkbruket kring militärt vakuum angående Åland är nog helt föråldrat. Läs artikel