Presidenten kritiserar IL-text om säkerhetspolitik, hbl.fi

President Sauli Niinistö anser att Iltalehti-journalisten Olli Ainolas text om stora meningsskiljaktigheter mellan riksdagen och presidenten i de säkerhetspolitiska frågorna är obegriplig. Niinistö kommenterade saken i ett inlägg på finska på presidentens webbplats.

I helgens Iltalehti skriver Ainola att presidenten och riksdagen inte är ense om huruvida Finland står sida vid sida med de övriga EU-länderna och Nato då det gäller militärt försvar av Baltikum.

Enligt Ainola kretsar tvisten kring president Niinistö och tidigare utrikesministern Erkki Tuomioja (SDP). President Niinistö skriver att han verkat i gott samarbete med Tuomioja både under Tuomiojas tid som utrikesminister och som riksdagsledamot.

Niinistö tillägger att han hela tiden betonat att riksdagen har det sista ordet också i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Niinistö säger att Ainola erbjöds möjligheten att diskutera med presidenten för att reda upp saker och ting.

– Tyvärr tackade han nej. Läs artikel