President Sauli Niinistö från Gullrandasamtalen, svenska.yle.fi

Presidenten sade att han är bekymrad över den utveckling där enstaka starka länder strävar efter att sinsemellan komma överens om frågor som även gäller andra länder. Det är i de små ländernas intresse att alla respekterar internationella avtal och institutioner. Därför är den pågående utvecklingen bekymmersam, konstaterade Niinistö.

– Exempelvis har FN:s säkerhetsråd inte lyckats fatta enhälliga beslut på länge.

Han sade också att EU är för svagt.

– Vi förklarar ofta det här med att det finns motstridiga intressen. Jag frågar mig om världen har utvecklats i en sådan riktning att styrka är det enda som respekteras. Läs artikel