President Niinistö till Ryssland på arktiskt forum, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö reser den 30 mars 2017 till Archangelsk för att delta i ett internationellt arktiskt forum. På forumet deltar president Niinistö i en paneldiskussion med rubriken People and the Arctic. De övriga deltagarna i panelen är Rysslands president Vladimir Putin och Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson. President Niinistö har dessutom ett bilateralt möte med den ryske presidenten Vladimir Putin.

Forumet The Arctic: Territory of Dialogue arrangeras nu för fjärde gången. Dess mål är att främja det internationella samarbetet och att säkerställa en hållbar utveckling i det arktiska området.

Senast hölls det av Ryssland arrangerade arktiska forumet år 2013 i Salechard. President Niinistö deltog i evenemanget även då. Läs pressmeddelande