Förklaring av ledarna för 27 medlemsstater och Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen Romförklaringen (25 mars 2017), consilium.europa.eu

På 60-årsdagen av det europeiska samarbetes grundande träffades EU-ledarna i Rom. Det var ett tillfälle att reflektera över historien och uppmärksamma EU:s många framgångar men framför allt att se framåt. EU-ledarna antog en förklaring om en gemensam vision för EU-samarbetet de kommande åren…

Ett starkare Europa på den globala arenan: en union som vidareutvecklar befintliga partnerskap och bygger nya, och som främjar stabilitet och välstånd i sitt omedelbara grannskap österut och söderut men även i Mellanöstern och hela Afrika och i världen i stort; en union som är beredd att ta större ansvar och bidra till att skapa en mer konkurrenskraftig och integrerad försvarsindustri; en union som är fast besluten att stärka sin gemensamma säkerhet och sitt gemensamma försvar – även i samarbete med och som komplement till Nordatlantiska fördragsorganisationen – med beaktande av nationella förhållanden och rättsliga åtaganden; en union som är engagerad i Förenta nationerna och står för ett regelbaserat multilateralt system, är stolt över sina värden och skyddar sin befolkning samt främjar fri och rättvis handel och en positiv global klimatpolitik. Läs dokumentet