President Niinistö om Europas globala roll: Vi måste hålla fast vid våra principer och vara självständiga, presidentti.fi

Republikens president Sauli Niinistö talade vid tankesmedjan Carnegie Endowment for International Peace tisdagen den 17 november 2020. […]

Enligt presidenten har Europa, trots sin ekonomiska och militära potential, i dag förlorat sin plats vid det bord där viktiga geopolitiska beslut fattas. För att återfå sin plats bör Europa sträva efter bättre samarbete och sammanhållning.

Som exempel lyfte presidenten fram Kina och Förenta staterna. Han anser att det är viktigt att Europa även i fortsättningen kan bilda sig en självständig uppfattning. ”Vi får inte automatiskt stå på någons sida trots påtryckningar. ”Även framöver måste vi kunna hålla fast vid våra egna värderingar och principer – vara självständiga”, sade presidenten. Läs referatet