Verkningarna av ammunitionen till tunga raketkastare konstaterades i Rovajärvi, puolustusvoimat.fi

Försvarsmakten har förbättrat sin beredskap för långräckviddig eld. Armén testade effekten och precisionen hos ammunitionen till tunga raketkastare i Rovajärvi den 16-17 november.

Armén utförde lyckade test av effekten och precisionen i fråga om GMLRS (GMRLS=Guided Multiple Launch Rocket System) Unitary-raketer med punktverkan och yttäckande GMLRS AW-raketer (AW=Alternative Warhead) till tung granatkastare vid långräckviddig eld.

Den tunga raketkastaren utgör en del av Försvarsmaktens gemensamma verkan som helhet på långa avstånd, där man påverkar lokaliserade mål från marken, havet och luften. Vid den skjutning som nu utfördes testades Arméns och Flygvapnets förmåga att genom långräckviddig eld gemensamt påverka samma mål. Vid skjutningen testades även eldledningen och konstaterandet av eldens effekt.
GMLRS-ammunitionen, som skjuts med tung raketkastare, kompletterar Försvarsmaktens verkan som helhet. En GMLRS Unitary-raket exploderar i målet och den yttäckande GMLRS AW-ammunitionen sprider splitter då den exploderar ovanför objektet. Raketernas räckvidd är över 80 kilometer. Läs pressmeddelande