President Niinistö: EU måste stärka sig självt, vasabladet.fi

Europeiska unionen måste själv ta initiativet och bli starkare, säger president Sauli Niinistö. I ett tal på ett seminarium i S:t Michel i dag sade Niinistö att EU behöver bli starkare av flera orsaker…

Niinistö lyfter upp osäkerheten i de transatlantiska relationerna som den största förändringen. Han sade att det finns mycket osäkerhet och frågade sig om EU har en tydlig och självständig roll eller om unionen ses som en spelbricka.

– Europeiska unionen måste självständigt stärka sig mycket för att vi inte ska vara som en schackbrädets bonde, utan som en drottning, sade Niinistö. Läs artikel