Politiker redo säga ja till nya försvarsnotan, dn.se

Försvarspolitiker från flera partier är beredda att anslå extra miljardbelopp för att snabbare stärka försvaret enligt överbefälhavarens hemliga förslag. Däremot ifrågasätter de Försvarsmaktens linje att olika fördyringar ska drabba krigsförbanden…

Både Försvarsdepartementet och Moderaterna är frågade inför hur Försvarsmakten hanterar fördyringarna på 6,5 miljarder till och med 2020. Enligt myndighetens underlag till regeringen ska fördyringarna ”omhändertas” genom att ta bort, minska eller försena tidigare beslutade åtgärder. Detta trots att åtgärderna ”påverkar utvecklingen av krigsförbanden negativt”.

– Som jag uppfattat det har Försvarsmakten varnat för kostnadsfördyringar upp till 6,5 miljard. Men de har inte önskat kompensation för detta. Försvarsmakten har sagt att man ”omhändertagit” det. Då är det grundläggande frågan: hur? frågar sig Hans Wallmark (M). Han vill ha en direkt dialog mellan myndigheten och försvarsgruppen. Läs artikel