PM Nilsson: Om säkerhetsnationalism, di.se

[…] Handel, ömsesidiga beroenden, investeringar och infrastruktur för transport var nyss fredens, demokratins och välståndets redskap för att erövra världen. Nu är det något som hotar, utpressar och utarmar.

Sverige ska vara noggrann med sitt försvar, särskilt flottan, och inte sälja vad som helst. Men man ska vara sig själv trogen. Vi handlade till och med djävulen i DDR därför att vi tror att handel, beroenden, kontakter och ökad rikedom gynnar oss själva och den samhällsmodell vi tror på. Och vi vann. Tänk om Kina och Ryssland hade vänt sig inåt efter 1989, om de hade isolerat sig från de senaste decenniernas ekonomiska boom. Då hade det funnits skäl att vara riktigt rädd. Nu har vi en värld där alla är nervösa för varandras börser, alla är uppkopplade på samma nät och alla använder samma varuflöden. Det var en optimistisk utopi för 25 år sedan. Håll fast vid den. Läs ledaren