Forsker: Nej til russisk gasledning er at skyde os selv i foden, altinget.dk

Den danske beslutning om Nordstream II er en af de vigtigste udenrigspolitiske beslutninger siden Den Kolde Krig. En beslutning, vi bør sige ja til, skriver Hans Mouritzen fra DIIS.

Når to lande – Rusland og Tyskland – planlægger at bygge en naturgasledning mellem sig gennem Østersøen, skal man spørge hos tredjepart: Danmark, hvis territorialfarvand ved Bornholm berøres, og Sverige og Finland, hvis økonomiske zoner passeres. Det er glasklart ifølge FNs Havretskonvention. Men hvorfor skal fjerdepart, for eksempel Ukraine, der slet ikke berøres af ledningen, spørges til råds?

Måske vil en noget mindre mængde gas i fremtiden skulle transporteres gennem det usikre ukrainske gasnet fra Rusland til Europa. Läs artikel