PM Nilsson: En plan för att ta sig an Ryssland, di.se

[…] EU ska hålla ihop, knyta Storbritannien så nära till sig som det går, investera i den transatlantiska länken och i sina egna försvarsmakter, bidra till och vara öppen för amerikansk försvarsteknologi, men samtidigt hålla fast vid att det strategiska målet är att Moskva och St Petersburg ska bli europeiska städer bland andra. De ska vara en del av samma system av studentutbyten, spännande parlamentsval, sömniga toppmöten, snabbspårsjärnvägar, varutransporter, kapitalflöden, börsras och börshausse, weekendresor, konstvisningar, restaurang- och vinkultur som knyter samman Paris, London och Berlin. Väst ska förbereda och främja den dag då Ryssland vill vara en del av den nutida europeiska civilisationen. Ryssland ska känna sig välkommen, stark och säker inom sina gränser.

Ett Östersjöland som Sverige ska odla S:t Petersburg. Fortsätt hjälpa till med reningsverken och avvecklingen av kärnkraftverket Sosnovyj Bor, investera i jämställdhetsprojekt och arrangera en segeltävling mellan St Petersburg och Stockholm. Utöka tolkskolan och institutionerna för Östeuropakunskap. Knyt vän- och äktenskap. Köp deras timmer, sälj lastvagnar.

Sist men inte minst: var inte rädd. Skyll inte egna karaktärsdrag på Ryssland. Den europeiska nationalismen är vår egen, liksom populismen och dragningen åt fiktion.Läs ledaren