Peter Hultqvist undertecknade gemensam nordisk avsiktsförklaring med USA för fortsatt stöd till Challenge Exercise, regeringen.se

Den 17 februari undertecknade försvarsminister Peter Hultqvist och hans förvarsministerkollegor i Danmark, Finland och Norge en avsiktsförklaring (Letter of Intent on Maintaing the ACE at High Quality Flag Level) tillsammans med USA vilken bekräftar fortsatt engagemang i den nordisk-amerikanska flygvapenövningen Arctic Challenge Exercise (ACE). […]

vsiktsförklaringen är ett tydligt uttryck för ambitionen att ACE ska bibehålla sin status som övning på flaggnivå och därigenom fortsatt vara en av Europas största flygövningar på den nivån.

Från amerikansk sida undertecknades avtalet av amerikanske statssekreteraren för Flygvapnet John P. Roth. Undertecknandet visar på vikten av det nordisk-transatlantiska samarbetet på försvarsområdet och betydelsen av amerikansk närvaro i norra Europa. Läs pressmeddelande