Peter Hultqvist talade vid Rikshemvärnstinget 11 november, regeringen

– Hemvärnet har en stor betydelse för försvarets folkliga förankring. Den insats som förbanden bidrar med är mycket värdefull. Detta märktes inte minst under höstens stora försvarsmaktsövning Aurora 17, säger Peter Hultqvist.

De 40 hemvärnsbataljonerna bidrar med en stor del av det totala manskap som utgör det svenska försvaret. Sedan försvarsbeslutet 2015 har hemvärnsförbanden också tillförts en ökad förmåga genom fyra granatkastarplutoner och en bataljonledningsförmåga. Med de beslut om ytterligare förstärkningar som tagits efter 2015 tillförs dessutom ytterligare fordon till hemvärnsförbanden. Läs pressmeddelande