EU:s försvars- och utrikesministrar diskuterade permanent strukturerat samarbete, regeringen.se

Den 13 november träffades EU:s utrikes- och försvarsministrar vid rådet för utrikes frågor (FAC) i Bryssel. Sverige företräddes vid mötet av utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist.

I anslutning till mötet undertecknade Sverige och de andra EU-länder som avser att delta i EU:s permanenta strukturerade samarbete (Pesco) en gemensam avsiktsförklaring till rådet och EU:s höga representant för utrikes frågor. Regeringen kommer inom kort att överlämna en proposition för att få riksdagens godkännande för att Sverige går med i samarbetet. Samarbetet ska utveckla unionens operativa kapacitet för militära krishanteringsuppgifter, som även kan ställas till förfogande för t ex FN-insatser. Pesco erbjuder ett ramverk för samarbete om utveckling av militära förmågor men även en möjlighet till konkreta säkerhets- och försvarspolitiska projekt.

Det permanenta strukturerade samarbetet är ett led i genomförandet av EU:s globala strategi, som Sverige varit pådrivande för och lägger stor vikt vid. Inom ramen för uppföljningen ska unionens samlade förmåga att förebygga konflikter och hantera externa kriser med olika instrument öka. Läs pressmeddelande