Peter Hultqvist lägger spionaffären med USA:s underrättelsetjänst NSA bakom sig, efolket.eu

[…] Här handlar det om att försöka reda ut vad som har hänt. Det är också så att vi behöver ett bra samarbete med både USA och Danmark, säger Hultqvist i ett uttalande till pressen efter mötet med Försvarsutskottet.

Peter Hultqvist fortsätter:

“Mot bakgrund av den information vi fått från Danmark och USA, genom dialoger vi haft, anser vi nu att vi kan gå vidare i olika försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten med den inriktning som är fastställd sedan tidigare”, säger Hultqvist till media.

Efter utskottssammanträdet fick Hultqvist frågan från journalister om inte avlyssningsaffären borde få några konsekvenser:

“Det har fått konsekvenser i form av att vi har pausat en del arbeten när det gäller gemensamt samarbete”, svarar Hultqvist på den frågan.

Vad han menar med den kryptiska formuleringen framgår varken i Aftonbladets eller Expressens reportage angående mötet Hultqvist – Försvarsutskottet. Man undrar ju vad det är för “gemensamma samarbeten som har pausats”. Det handlar tydligen inte om de gemensamma militärövningarna Sverige – USA. Läs artikel