For første gang siden 2003 skal USA forhåndslagre feltsykehus i Norge, forsvaretsforum.no

Fredag kveld la logistikkskipet SLNC York til kai i tettstedet Bogen. Det skjer flere uker etter at skipet begynte ferden fra Jacksonville, Florida. Om bord er et amerikansk feltsykehus som skal forhåndslagres på norsk jord.

– Vi startet lossingen på lørdag og operasjonen vil sannsynligvis foregå over flere dager. Sykehuset kalles «Expeditionary medical facility» og er et mobilt konsept som skal kunne behandle soldater ute i felt. Det har 150 sengeplasser og kirurgiske fasiliteter, sier brigader Anders Jernberg. […]

Utplasseringen av feltsykehuset kommer på bakgrunn av eksisterende avtaler mellom USA og Norge som handler om forhåndslagring av utstyr. Den såkalte Invictus-avtalen fra 1971 la til rette for utplassering av amerikansk forsvarsmateriell. Avtalen har senere blitt oppdatert og utvidet. Formålet er å gi USA anledning til å forhåndslagre feltsykehus og annet utstyr for å understøtte allierte styrkers operasjoner i Norge og Norskehavet.

Materiellet har i første rekke vært plassert i fjellanlegg i Trøndelag, samt Ofoten-området.

I Osmarka fjellanlegg i nærheten av Evenes har det tidligere vært lagret et større feltsykehus med rundt 500 sengeplasser. I 2003 ble det trukket ut og reetablert i Kuwait i forbindelse med den amerikanske invasjonen av Irak. […]

Det er den amerikanske marinen som eier sykehuset. Ved behov vil personell flys over fra USA for å drifte fasilitetene. Selv om feltsykehuset i første rekke skal på beredskapslager, kan det også bli aktuelt å benytte det i forbindelse med trening og øvelser. […]

– Hvor viktig er det å få på plass et amerikansk feltsykehus i Norge etter så mange år?

– Det er både i vår og alliert interesse at USA aktivt forvalter innholdet i forhåndslagrene. Dette er en del av de lange linjene i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Selv om det har vært lagret feltsykehus i Norge tidligere så er det positivt at vi får på plass et modernisert sykehus, tilpasset nye operasjonskonsepter, sier Jernberg. Läs artikel