Peter Hultqvist besökte ledningsövningen Geltic Bear 2018, regeringen.se

Geltic Bear är en återkommande övning som sker två gånger per år. I övningen deltar flera hemvärnsbataljonsstaber tillsammans med medlemmar från andra frivilliga försvarsorganisationer. Därtill deltar representanter från exempelvis Trafikverket, polis, räddningstjänst, länsstyrelse och kommuner.

Målsättningen med övningen är bland annat att bataljonsstaberna ska känna till vilka lagar och regler som gäller under fredstid och krig, vilka rutiner som gäller inom staben samt att samverka med civila myndigheter.

– Det är oerhört glädjande att se hur bataljonsstaberna under ett få dagar har möjlighet att tillgodose sig och praktisera viktig kunskap. Hemvärnsförbanden är en stor och viktig del av det svenska militära försvaret, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Sedan försvarsbeslutet 2015 har hemvärnsförbandens roll stärkts bland annat genom att de har tillförts fyra granatkastarplutoner och en förstärkt bataljonledningsförmåga. Läs pressmeddelande