Partirunden: SV, aldrimer.no

Den sosialistiske venstresiden har en lang tradisjon for skepsis til forsvar, våpen, NATO og innblanding i andre lands konflikter. Men det har skjedd noe de siste årene. SV står kanskje ikke like alene lenger i deler av sin tankegang. En rekke toppoffiserer og eksperter har uttalt at Norge bør legge mer vekt på det klassiske territorialforsvaret…

En annen pillar i SVs forsvarstenkning er at Norge må bort fra rådyre kampfly og andre «offensive» investeringer. Mer penger bør kanaliseres over i territorialforsvar, volum og defensivt rettede kapasiteter. Heimevernet, kystjegerkommandoen og helikopterstøtte til Hæren er blant tiltakene de mener er viktige.

SV vil totalt sett ikke legge opp til den store budsjettøkningen – to prosent av BNP – som mange andre partier ønsker. Partiet mener pengene man kan spare på å kutte 12 F-35 fly og å trekke seg ut av internasjonale operasjoner, langt på vei er nok…

– En stemme på SV, er en stemme på et sterkere nasjonalt forsvar med styrket hær og landmakt, en slutt på deltagelse i NATO-ledede kriger og en selvstendig utenrikspolitikk der vi gjør oss mer uavhengig av USA og bygger opp samarbeidet med våre nordiske og europeiske allierte. Läs artikel