Forsvaret skal observere russisk storøvelse, aldrimer.no

Det norske forsvaret stiller med to observatører når den enorme, russisk-hviterussiske Zapad-øvelsen avholdes i september, etter invitasjon fra Hviterussland.

Bare to dager etter at det ble kjent at det hviterussiske forsvarsdepartementet ønsket observatører til Zapad 2017, er Norge klare i svaret. To personer fra forsvarsstaben vil delta, opplyser sjef Ragnhild V. Hustad ved Rustningskontrollkontoret i Operasjonsavdelingen ved Forsvarsstaben til aldrimer.no.

– Hviterussland har invitert Norge, og de fleste nabolandene til observasjon av øvelsen i tidsrommet 16-20 september, 2017. Forsvarsstaben vil stille med to representanter på observasjonen, bekrefter Hustad.

Russland oppgir at årets øvelse skal involvere rundt 12.700 soldater. Andre mener antallet vil være langt høyere, opp mot 100.000 soldater. Øvelsen skal avholde i samarbeid med Hviterussland, som har et anstrengt forhold til sine store nabo. Den hviterussiske presidenten Aleksander Lukasjenko har tidligere forsøkt å advare Russland mot for stor inngripen.

Sju land er invitert til å delta som observatører. Ukraina, Polen, Litauen, Latvia, Estland, Sverige og altså Norge. Flere av landene har takket ja til å delta, blant annet Sverige. Läs artikel