Övning utanför Nynäshamns kust, nynashamnsposten.se

Från och med i dag, måndag, och tio dagar framåt kan man se och höra Försvarsmaktens styrkor vid Nynäshamns kust. Försvaret genomför nu en stor marin övning till havs och i kustbandet från Norrtälje till Nynäshamn och vidare till Ölands södra udde.

Den tio dagar långa övningen går under namnet SWENEX-18 (Swedish Naval Exercise). 2 000 deltagare från marinen och flygvapnet deltar i övningen som engagerar alla svenska marina förband. Enligt Försvarsmakten är övningens fokus försvaret av det svenska territoriet. Den genomförs för att vidmakthålla och utveckla krigsförbandens förmåga till väpnad strid. Läs artikel