Nato spänner musklerna i öster, svd.se

Genom Europa rullar sedan i helgen stridsvagnar, pansartruppfordon och tung krigsmateriel när försvarsalliansen Nato drar i gång ett 30-tal övningar i framför allt Polen och Baltikum. Från USA kommer dessutom en hel pansarbrigad som förläggs till Polen.[…]

Det är en gigantisk rotation och en logistisk utmaning som bottnar i 1997 års samarbetsavtal med Ryssland, i vilket försvarsalliansen lovar att inte permanent stationera ut större stridande förband på den 1991 upplösta Warszawapaktens område.

När avtalet slöts och Nato-Rysslandsrådet inrättades var detta inte något större problem. Men sedan kriget i Ukraina och annektionen av Krim gör den försvarsalliansen Nato allt för att lugna oroliga medlemmar i öst – och varna Rysslands president Vladimir Putin – genom en förstärkt militär närvaro och manövrar som ska demonstrera alliansens beslutsamhet.

Några av de största övningarna hålls i år i Estland, Lettland, Litauen och Polen. Redan avslutad är SIIL 18 i Estland med över 10 000 soldater. Från och med juni och tre veckor framåt pågår USA-ledda Saber Strike med 18 000 soldater från 19 Natoländer. Samtidigt tränar 2 500 soldater i Lettland i övningen Summer Shield. Årets största Natomanöver är Trident Juncture i Norge och i Östersjön och Nordsjön med cirka 35 000 soldater, 70 fartyg och 130 flygplan i oktober. Det är en första i en serie storskaliga manövrar som under de kommande åren ska säkerställa att alliansens styrkor förmår samarbeta och är beredda att svara på hot var det än kommer ifrån. Läs artikel