Överstelöjtnant om läget i landet ”Jag har fått tillbaka tron på försvaret”, VästGötabladet

Överstelöjtnant Per Dahlgren på Markstridskolan i Skövde gästade torsdagsträffen och redogjorde för svenska försvaret ser ut idag och i framtiden.
— Jag har fått tillbaka tron på vårt försvar.

För 15 år sedan togs en rejäl time out i försvaret då Ryssland inte längre ansågs som ett hot.

— Vi släppte inte bevakningen av rikets gränser men beredskap kostar pengar och stora inskränkningar gjordes.

Konsekvenserna av ryssarna annektering av Krim och mer aggressivt ryskt uppträdande har gjort att den svenska försvarspolitiken fått ett ökat fokus på nationell förmåga i det egna närområdet.

— Nu råder ökad beredskap, dygnet runt och året om. Det innebär bland annat att all militär krigsplaceras under perioden 2016-2020. Alla förband genomför krigsförbandsövningar och försvaret på Gotland har förstärkts genom att en arméstridsgrupp satts upp på ön…Om ett fartyg eller ett flygplan kommer in på svenskt territorium utan tillstånd så är det Försvarsmaktens uppgift att avvisa dem.

— Vår vision är att skapa ett starkare försvar som kan möta varje hot och klara varje utmaning. Läs artikel