De nordiska länderna avtalar om större militär rörelsefrihet mellan länderna i fredstid, regeringen.se

De nordiska försvarsministrarna träffades den 9 november i Köpenhamn inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Huvudpunkten för mötet var undertecknandet av ett avtal – Easy Access – som ska ligga till grund för fortsatt arbete med att underlätta för de nordiska ländernas militära förband att röra sig över varandras gränser.

– Easy Access-avtalet är ett viktigt exempel på vad de nordiska länderna kan göra gemensamt inom försvarsområdet. Avtaletger större möjligheter för våra länders försvarsmakter att få ökad operativ effekt, säger Peter Hultqvist. Läs pressmeddelande