Överkurs av angeläget och angenämt slag

Anders Björnsson

Det här är överkurs. Men för den som vill tränga in i debatten om Förenta staternas aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska linjeval är Anatol Lievens polemiska artikel, som vi länkar till här, en guldgruva. Lieven är en historiker med en enastående internationell ämnesbredd. Han är akademiskt verksam men har också rapporterat som journalist från oroliga delar världen. Hans böcker The Baltic Revolution. Estonia, Latvia, Lithuania and the Path to Independence (1993, flera gånger prisbelönt) och America Right or Wrong. An Anatomy of American Nationalism (2004) är fortfarande standardverk på sina områden.

Britten Lieven ingår i ledningen för det amerikanska, relativt nystartade Quincy Institute for Responsible Statecraft, som har inspirerat utgivarna av denna sajt och som vi flera gånger haft anledning att apostrofera. Dess grundsyn är en återhållsamhetens realism, i kontrast till den förhärskande linjen inom det utrikespolitiska etablissemanget i Washington under större delen av tiden efter kalla kriget. Det är denna realism, med rötter hos bland andra Hans Morgenthau och George F. Kennan, som nu angrips av förespråkare för fortsatt ”liberal internationalism” som kärnan i US:s utrikespolitiska doktrin.

I sin långa artikel tar Lieven ett strupgrepp om ett par av dessa proselyter. Det står klart att med Quincy och likasinnade aktörer utmanas nu den hegemoni som interventionister av olika kulörer sedan flera decennier utövat. Denna debatt – eller konfrontation – borde reflekteras också i svenska akademiska och politiker miljöer där försiktighet hittills rått men ingalunda någon återhållsamhet.

Anatol Lieven tillhör en aristokratisk släkt som har spelat en betydande roll i både svensk och rysk maktpolitik. En medlem av den furstliga grenen har ett gravkor i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Brodern Dominic Lieven, också han historiker med ett forskningsfokus på de härskande eliterna under tsarryskt 1800-talet, skrev för några år sedan ett viktigt arbete om ryska utrikespolitiska vägval som också kunde intressera läsarna av denna sajt.