Över 100 luftfartyg i den nordliga skyn under flygövningen ACE 19, ilmavoimat.fi

Flygvapnen i Sverige, Finland och Norge arrangerar den fjärde multinationella flygövningen Arctic Challenge Excercise under perioden 22.5 – 4.6. […]

Övningen leds i år av svenska flygvapnet.

Förutom värdländerna deltar Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Danmark och USA samt NATO med ett AWACS radar- och stridledningsplan.

Övningen, som sedan 2013 arrangerats vartannat år, är en del av NORDEFCO-samarbetet mellan Finland, Norge och Sverige. Flygvapnen i de tre länderna flyger nästan varje vecka gemensamma flygvarv, Cross Border Training (CBT), med tyngdpunkten på luftstridsutbildning där deltagarna opererar från sina hembaser i ländernas norra delar. Detta koncept för kostnadseffektiva samövningar kan tillämpas också på stora flygövningar.

Det internationella målet med övningen är att öva truppers deltagande i multinationella flygoperationer, öva trygg och effektiv luftstrid mellan de olika jaktplanstyperna, öva interoperabilitet genom att använda NATOs standardförfaranden samt öva arrangemang för värdlandsstöd och genomföra övningen på ett kostnadseffektivt sätt med hjälp av Cross Border Training-konceptet. Läs pressmeddelande