Övar inför ofred, forsvarsmakten.se

En motståndare genomför luftlandsättning av trupp i Bodenområdet och har förstört broar i syfte att hindra våra styrkors rörlighet, men Norrbottensbataljonen är redo att möta hotet. Bataljonen genomför en krigsförbandsövning med broläggning, anfallsstrid i kompani och sök med hund, moment som skapar förutsättningar att möta en stor hotbild.[…]

I landet finns idag tre pionjärplutoner och den fjärde är under uppbyggnad. Pionjärsoldaternas främsta uppgift är att försvåra motståndarens framkomlighet genom minering eller sprängning av transportsträckor eller för motståndaren strategiskt viktiga platser. Stöter den egna bataljonen på hinder är det pionjärplutonens uppgift att röja undan hindret. Exempel på det kan vara att spränga bort minor, eller som här, bygga en tillfällig broförbindelse för övergång vid vattendrag eller annan svåröverkomlig plats. Läs pressmeddelande