Tal av kommendören för försvarsmakten vid paraden på dagen för försvarets fanfest i Seinäjoki 4.6.2018, puolustusvoimat.fi

[…] Försvarsmakten är i dag i god form. Grunden för vårt försvar är den finländska modellen som är skapad för våra förhållanden och behov. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdigt försvar som täcker hela landet och militär alliansfrihet. I bakgrunden finns medborgarnas starka försvarsvilja. För förebyggande av militära hot och vid behov för avvärjning av angrepp behöver vi både spetsförmågor som grundar sig på modern teknologi och en omfattande reserv.

Den allmänna värnpliktens centrala betydelse för Finlands militära försvar kan inte nog betonas. Värnplikten, som grundar sig på en försvarsskyldighet som berör alla medborgare, har visat sig vara ett effektivt sätt att upprätthålla både den fredstida och den krigstida försvarsförmågan. Vi kan med hjälp av den producera och upprätthålla de krigstida trupper som behövs för försvaret av hela Finland. Folkets stöd för värnplikten har ökat under de senaste åren. Fyra femtedelar av folket stöder det nuvarande försvarssystemet, som bygger på värnplikt för män och som kompletteras av kvinnor som gjort frivillig militärtjänst. Läs talet