Östersund kan få nytt regemente, svt.se

Regeringen siktar på att ett nytt regemente ska etableras i Östersund under 2026—2030.
Men i eventuellt nya försvarsförhandlingar kan placeringen ändras.

Regeringen beställde på tisdagen ett kompletterande budgetunderlag för 2021 från Försvarsmakten. Det ska vara klart den 24 juli. I uppdraget står att ett nytt regemente ska etableras i Östersund under 2026—2030. Regementet ska ansvara för utbildning av en till två lokalförsvarsskyttebataljoner. […]

– Östersund ligger väldigt centralt till ur transportsynpunkt när det gäller att ta emot värdlandsstöd, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Med värdlandsstöd menas stöd från andra länder till Sverige, framförallt Natoländer, i en krissituation. Hultqvist understryker att Östersund är en viktig knutpunkt i det sammanhanget.

– Från militärstrategisk horisont så har Östersund en väldigt tydlig tyngd, säger försvarsministern. Läs artikel