Östersjöregionen och Nordens säkerhet, Unto Vesa, hbl.fi

Spänningen inom Östersjöregionen har ökat och många anser att den kommer att öka ytterligare. Oavsett om den bedömningen är riktig bör man söka lösningar som kan förhindra att situationen försämras skriver emeritusforskaren Unto Vesa.

Det går att hitta positiva lösningar i den politik som överskred skiljelinjerna både inom Östersjöregionen och i hela Europa under kalla kriget och byggde upp en samarbetsbaserad säkerhet…

I samband med Ukrainakrisen fattade man både i EU och i G8 det olyckliga beslutet att begränsa kommunikationen och möten med personer i Rysslands ledning. I praktiken såg det ut som om all kommunikation lämnades åt Tysklands och Frankrikes ledare. Man gick tillbaka mot kalla krigets värsta praxis, då stormakternas ledare träffades cirka en gång om året i möten som var laddade med stora förväntningar och spänningar.

I ett sakligt fungerande internationellt system är det viktigt att alla, såväl stora som små staters ledare är i ständig kontakt med varandra. President Sauli Niinistö har på ett exemplariskt sätt fortsatt dialogen med president Vladimir Putin och försvarat deras möten.Läs artikel