Oppsummert: Debatt om Forsvarets fremtid, nof.no

8. oktober la Forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd om videre utvikling av Forsvaret. Rådet skal tjene som grunnlag for den politiske debatten frem mot våren 2020 når regjeringen legger frem sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. I forkant og etterkant av fremleggelsen har mange engasjert seg i debatten om Forsvarets fremtid i ulike medier. Under er et lite utvalg av debattinnleggene oppsummert. […]

«En viktig del av vår sikkerhetspolitikk må være å unngå krig og at Norge ikke bidrar til økt rivalisering mellom stormakter. Det bør være en bærebjelke i norsk forsvars og sikkerhetspolitikk.Å unngå nærsynthet er spesielt viktig for langtidsplanleggingen i Forsvaret, fordi strukturvalg og materiellinvesteringer som gjøres i dag, får konsekvenser flere tiår framover. Politikere som opptrer som et mikrofonstativ for USA/NATO, uten nevneverdig tanke for helheten, gjør Forsvaret en bjørnetjeneste.

Flere har vist til at norsk nasjonal forsvarsevne er svekket ved at store deler av eget militærvesen er nedlagt, og at nesten alle kortene er lagt i hendene på USA/NATO, og investeringer for utenlandsoppdrag. Kravet er opplagt: Vi må gjenoppbygge Norges nasjonale forsvarsevne for å sikre vår selvstendighet. Vi må kutte galgeløkka og USA/NATO-avhengigheten», skriver Geir Hem, styremedlem i Stopp NATO, i Dagbladet: Vår livline til USA og NATO kan bli en galgeløkke. Läs artikel