Förankring av Sveriges deltagande i European Intervention Initiative, riksdagen.se

Svar från försvarsminister Peter Hultqvist på skriftlig fråga från Hans Wallmark (M):

Den 20 september 2019 anslöt sig Sverige till försvarssamarbetet European Intervention Initiative (EI2). Det rör sig om ett mellanstatligt samarbete mellan försvarsmakter och försvarsdepartement i tolv länder. Samarbetet syftar till att utveckla en gemensam strategisk kultur mellan de deltagande länderna och därmed stärka den europeiska förmågan att agera militärt i händelser av en kris eller konflikt. Grunden för samarbetet inom EI2 är samverkan kring ländernas riskbedömningar, hotbildsanalyser, erfarenhetsutbyte samt scenarieutveckling. Det rör sig om ett icke-bindande samarbete och förutsätter inte att någon stående styrka skapas. Läs svaret