Operationer utan fred, Magnus Alm i UNT

På UNT Debatt onsdag 3 juni står att läsa att två Centerstudenter anser att ett svenskt Natomedlemskap inte längre är kontroversiellt. Då jag inte är alldeles säker på deras slutsats är riktig, vill jag offentligt polemisera. Till att börja med har jag uppfattat att opinionsundersökningar fortfarande visar att en majoritet av svenskarna vill att vi ska stå utanför Nato. Detta trots att de flesta partier gjort allt för att smygvägen få in oss i Nato. Läs artikel