Natomedlemskap gör Sverige mindre säkert, Linus Hagström och Tom Lundborg i DN 9 juni

Stanna utanför alliansen. Ett svenskt Natomedlemskap skulle cementera 
den ryska bilden av en expansiv och respektlös västallians, och riskera att leda 
till ytterligare aggression från Ryssland. Vi rekommenderar därför att Sverige 
inte går med i Nato, skriver två forskare vid Försvarshögskolan. Läs artikeln